Bài đăng

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM (TỪ 1945 ĐẾN 2010)

Title: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM (TỪ 1945 ĐẾN 2010)Authors: Đỗ, KiênIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11537

MALL METROPOLISES? CASE STUDIES OF CAO BẰNG AND VINH

Title: MALL METROPOLISES? CASE STUDIES OF CAO BẰNG AND VINHAuthors: Rüdiger, Korff
Hannah, von Bloh
Tim, KaiserIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11538

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện năm 2009 Dự án Thành phần 3: "Điều tra, đánh giá và dự báo sự cố tràn dầu gây tổn thương môi trường biển; đề xuất các giải pháp ứng phó"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25008

Title: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện năm 2009 Dự án Thành phần 3: "Điều tra, đánh giá và dự báo sự cố tràn dầu gây tổn thương môi trường biển; đề xuất các giải pháp ứng phó"Keywords: Ô nhiễm môi trường;Môi trường biển;Tràn dầuIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 86 tr.

Hợp phần: Lượng giá tổn thất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25009

Title: Hợp phần: Lượng giá tổn thấtAuthors: Đỗ, Nam Thắng
Đinh, Đức Trường
Đặng, Quốc Thắng
Nguyễn, Diệu HằngKeywords: Ô nhiễm môi trường;Môi trường biển;Tràn dầuIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHN

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM NGÂN NHĨ TREMELLALES CỦA VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11409

Title: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM NGÂN NHĨ TREMELLALES CỦA VIỆT NAMAuthors: Đoàn Văn Vệ
Trịnh Tam KiệtKeywords: ngân nhĩ (Tremellales);mộc nhĩ (Auriculariales);PhargmobasidiomycetidaeIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11427

Title: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEAAuthors: Trần Đông Anh
Trịnh Tam Kiệt
Phan Hữu TônKeywords: Nuôi trồng và chọn tạo giống nấm rơm;Volvariella volcacea;AP- PCRIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASES

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11429

Title: INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASESAuthors: Trinh Tam Kiet
Doan Van Ve
C.Pfeiffe
Trinh Tam Bao
C.HertweckKeywords: Hyaluronan (HYA);HYALURONIDASESIssue Date: 2008