Bài đăng

A study on Branding in supermarket, the case Fivimart : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54898

Title: A study on Branding in supermarket, the case Fivimart : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05Authors: Kirchner, Soren, Người hướng dẫn
Nguyen, Viet Anh, Người hướng dẫn
Nguyen, Tat DatKeywords: Quản lý thương hiệu;Siêu thị Fivimart;Thương hiệu;Xây dựng thương hiệuIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học chương: “Phép nhân và phép chia các đa thức”- Đại số 8. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57685

Title: Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học chương: “Phép nhân và phép chia các đa thức”- Đại số 8. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)Other Titles: Developing and using objective multiple-choice format questions in teaching chapter: “ polynomial multiplication and division “ – Algebra 8Authors: Dương, Đặng Phương Hoa

Huy động nguồn lực tài chính cho ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn khu di sản Mỹ Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33998

Title: Huy động nguồn lực tài chính cho ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn khu di sản Mỹ SơnAuthors: Trịnh, Thanh ThủyKeywords: Công nghệ cao;Ứng dụngIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 83 tr.

Tổ chức quản lý và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ về đất đai tại ở Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34001

Title: Tổ chức quản lý và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ về đất đai tại ở Thái BìnhAuthors: Bùi, Thị LiễuKeywords: Lưu trữ học;Đất đai;Quản lýIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 115 tr.

Mối quan hệ giữa đạo Cao Đài và văn hóa Nam Bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34004

Title: Mối quan hệ giữa đạo Cao Đài và văn hóa Nam BộAuthors: Lê, Thị Tố ĐiệpKeywords: Đạo Cao Đài;Văn hóaIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 120 tr.

Mối quan hệ giữa đạo Cao Đài và văn hóa Nam Bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34004

Title: Mối quan hệ giữa đạo Cao Đài và văn hóa Nam BộAuthors: Lê, Thị Tố ĐiệpKeywords: Đạo Cao Đài;Văn hóaIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 120 tr.