Bài đăng

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM NGÂN NHĨ TREMELLALES CỦA VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11409

Title: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM NGÂN NHĨ TREMELLALES CỦA VIỆT NAMAuthors: Đoàn Văn Vệ
Trịnh Tam KiệtKeywords: ngân nhĩ (Tremellales);mộc nhĩ (Auriculariales);PhargmobasidiomycetidaeIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11427

Title: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEAAuthors: Trần Đông Anh
Trịnh Tam Kiệt
Phan Hữu TônKeywords: Nuôi trồng và chọn tạo giống nấm rơm;Volvariella volcacea;AP- PCRIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASES

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11429

Title: INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASESAuthors: Trinh Tam Kiet
Doan Van Ve
C.Pfeiffe
Trinh Tam Bao
C.HertweckKeywords: Hyaluronan (HYA);HYALURONIDASESIssue Date: 2008

Tổ chức dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc theo hướng phân hóa: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60270

Title: Tổ chức dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc theo hướng phân hóa: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Authors: Nguyễn, Phương LinhKeywords: Dạy học;Ngữ vănIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục

Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60272
Title: Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Authors: Nguyễn, Nam TrungIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục

Cuộc sống gia đình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25783

Title: Cuộc sống gia đìnhAuthors: Phan, Thị HườngKeywords: Gia đình;Đời sống;Phụ nữIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Dạy kỹ năng nói theo phương pháp giao tiếp cho sinh viên tiếng Pháp ở giai đoạn I

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25791

Title: Dạy kỹ năng nói theo phương pháp giao tiếp cho sinh viên tiếng Pháp ở giai đoạn IAuthors: Đào, Thị ThưKeywords: Kỹ năng nói;Tiếng Pháp;Kỹ năng giao tiếp;Giảng dạyIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội