Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Cuộc sống gia đình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25783

Title: Cuộc sống gia đìnhAuthors: Phan, Thị HườngKeywords: Gia đình;Đời sống;Phụ nữIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Dạy kỹ năng nói theo phương pháp giao tiếp cho sinh viên tiếng Pháp ở giai đoạn I

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25791

Title: Dạy kỹ năng nói theo phương pháp giao tiếp cho sinh viên tiếng Pháp ở giai đoạn IAuthors: Đào, Thị ThưKeywords: Kỹ năng nói;Tiếng Pháp;Kỹ năng giao tiếp;Giảng dạyIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Đời sống và vai trò của người phụ nữ Mường trong gia đình

Title: Đời sống và vai trò của người phụ nữ Mường trong gia đìnhAuthors: Hà, Thị Mỹ HiệpKeywords: Gia đình;Đời sống;Phụ nữ;Người MườngIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25796

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12793

Title: Hoạt động ngoại khóa của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHNAuthors: Dương, Thành NghĩaKeywords: Hoạt động ngoại khóa;Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHNIssue Date: 2016-06

Analysis of APC and IGFBP7 promoter gene methylation in Swedish and Vietnamese colorectal cancer patients

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33051

Title: Analysis of APC and IGFBP7 promoter gene methylation in Swedish and Vietnamese colorectal cancer patientsAuthors: Dimberg, Jan
Trinh, Hong Thai
Skarstedt, MaritaIssue Date: 2013

Cơ sở khoa học cho việc xác định đường cơ sở và phân định vùng biển Việt Nam

Title: Cơ sở khoa học cho việc xác định đường cơ sở và phân định vùng biển Việt NamKeywords: Địa lý;Biển;Đường cơ sở;Việt NamIssue Date: 1999Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 236 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24607

Phụ lục 2 Dự án: Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung. Phần II: Hệ thống sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Title: Phụ lục 2 Dự án: Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung. Phần II: Hệ thống sông từ Quảng Trị đến Quảng NgãiKeywords: Sạt lở;Sông;Quảng Trị;Quảng NgãiIssue Date: 2001Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 87 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24649

Hydrodynamic Modelling and Granular Dynamics

Title: Hydrodynamic Modelling and Granular DynamicsAuthors: Peter Dybdahl, HedeKeywords: Hydrodynamic;Thủy động lựcIssue Date: 2013Publisher: bookboon.comAbstract: In the field of particle technology hydrodynamic modelling in the form of CFD or DEM is an area with increasing focus in terms of modelling approach to granulation processes. Although being used at many universities and in industry it is a difficult topic with only few textbooks available. This text provides a beginners guide to hydrodynamic modelling with focus on agglomeration processes. The basic terms and principles are introduced including Eulerian and Langrangian models. Thus, you will be familiar with the basic principles and theory within this interesting field on a bachelor or master-of-science level.Description: 44 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22766

Fluid Bed Particle Processing

Title: Fluid Bed Particle ProcessingAuthors: Peter Dybdahl, HedeKeywords: Particle processing;Chế biến hạtIssue Date: 2013Publisher: bookboon.comAbstract: Fluid bed granulation in the form of agglomeration and coating processes are important unit operations used for many purposes in the biochemical and pharmaceutical industries. Although being simple in the fundamental principles, such processes are difficult to control and fully understand. In this text the processes and principles of fluid bed wet granulation processes are introduced together with an introduction to the mechanical properties of processed granules. Thus, you will be familiar with the basic principles and theory within this important field on a bachelor or master-of-science level.Description: 96 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22767

Liabilities and Equity Exercises I

Title: Liabilities and Equity Exercises IAuthors: Walther, Skousen, Christopher J. Larry M.Keywords: Liabilities and Equity;Nợ và vốn sở hữuIssue Date: 2011Publisher: bookboon.comURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22774

Using Accounting Information Exercises II

Title: Using Accounting Information Exercises IIAuthors: Walther, Skousen, Christopher J. Larry M.Keywords: Financial report;Báo cáo tài chínhIssue Date: 2011Publisher: bookboon.comAbstract: This exercise book is the second of two exercise books that correspond directly with the Using Accounting Information textbook. The exercises relate specifically to Part 2 of the Using Accounting Information textbook. Exercises focus on financial statement analysis, ratio analysis, trend analysis, and the statement of cash flows.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22781

Using Accounting Information Exercises

Title: Using Accounting Information ExercisesAuthors: Walther, Skousen, Christopher J. Larry M.Keywords: Financial report;Báo cáo tài chínhIssue Date: 2011Publisher: bookboon.comAbstract: This exercise book is the first of two exercise books that correspond directly with the Using Accounting Information textbook. The exercises relate specifically to Part 1 of the Using Accounting Information textbook. Exercises focusURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22785ISBN: 9788776817916