Cơ sở khoa học cho việc xác định đường cơ sở và phân định vùng biển Việt Nam

Title: Cơ sở khoa học cho việc xác định đường cơ sở và phân định vùng biển Việt Nam
Keywords: Địa lý;Biển;Đường cơ sở;Việt Nam
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 236 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24607

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings