Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

UML design verification based on model checking techniques

Title: UML design verification based on model checking techniquesAuthors: Kishi, TomojiKeywords: UML;Software verificationIssue Date: 2007Publisher: ĐHCNAbstract: The advance of embedded computing technologies makes our society increasingly depend on these systems, and the reliability of the systems becomes more and more important for our daily life. Against this background, we have been examining the application of model checking techniques to embedded software design verification, and also developing a tool to support UML design verification. In my talk, I will explain our approach and tool, then emphasize the necessity of developing modeling techniques for design verification.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14460

Verifying Specifications with Proof Scores in CafeOBJ

Title: Verifying Specifications with Proof Scores in CafeOBJAuthors: FUTATSUGI, KokichKeywords: CafeOBJ;Proof ScoresIssue Date: 2006Publisher: ĐHCNAbstract: Verifying specifications is still one of the most important undeveloped reseach topics in software engineering. It is important because quite a few critical bugs are caused at the level of domains, requirements, and/or designs. It is also important for the cases where no program codes are generated and specifications are analyzed and verified only for justifying models of problems in real world. Formal methods is not the “silver bullet”, but is still expected to improve the practice of constructions/analyses/verifications of domain/requirement/design speci- fications.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14458

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings

Title: Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene liningsAuthors: Dinh, Van Chau
Kubouchi, MasatoshiKeywords: modified polyethylene composites;lining;diffusion;chemical degradationIssue Date: 2011Publisher: ĐHCNAbstract: The diffusion behaviour of water and HCl solution at different temperatures and concentrations into a modified polyethylene filled with carbon black used for lining is presented. It has shown the predominant role of nature of environment and carbon black content. In the both environments, an increase of environmental temperature increased the capacity of environmental absorption and the diffusion rate. The lower sorption capacity was observed at 40 and 60 o C while a higher at 80o C in the water. The two-stage diffusion appeared for the case of the corrosive environment at 80o C. An increase of carbon black loading was increased both diffusion rate and saturation values. Diffusion of the environment into the poly…

CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT MUSIC STREAMING ASSOCIATED REAL-TIME SYNCHRONIZATION MOBILE APPLICATION WITH HIGH INTERACTIVITY ON MULTIPLE PLATFORMS

Title: CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT MUSIC STREAMING ASSOCIATED REAL-TIME SYNCHRONIZATION MOBILE APPLICATION WITH HIGH INTERACTIVITY ON MULTIPLE PLATFORMSAuthors: Bui, Thanh SonKeywords: MULTIPLE PLATFORMIssue Date: 2006Publisher: ĐHCN

ANTENNA FOR MIMO SYSTEMS

Title: ANTENNA FOR MIMO SYSTEMSAuthors: Bui, Le Phuong LinhKeywords: MIMO antennas;Three ports antenna;Antennas for WLANIssue Date: 2011Publisher: ĐHCNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14493

KHU VỰC HỌC LÀ GÌ?

Title: KHU VỰC HỌC LÀ GÌ?Authors: Yumio, SakuraiIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11461

ẢNH HƯỞNG CỦA CHỮ VIẾT TỚI CHIỀU HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM

Title: ẢNH HƯỞNG CỦA CHỮ VIẾT TỚI CHIỀU HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Ở VIỆT NAMAuthors: Đoàn, Thiện ThuậtIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11520

ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Title: ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚIAuthors: Phạm, Thị Thương ThươngIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11521

“QUỐC TẾ HÓA LỊCH SỬ DÂN TỘC” TOÀN CẦU HÓA CẬN ĐẠI SƠ KỲ VÀ LỊCH SỬ VIỆT NAM THẾ KỶ XVII

Title: “QUỐC TẾ HÓA LỊCH SỬ DÂN TỘC” TOÀN CẦU HÓA CẬN ĐẠI SƠ KỲ VÀ LỊCH SỬ VIỆT NAM THẾ KỶ XVIIAuthors: Hoàng, Anh TuấnIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11522

TỪ THỰC TIỄN VĂN HỌC VIỆT NAM, GÓP THÊM MỘT TIẾNG NÓI PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀO CUỘC THẢO LUẬN QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ NHO GIÁO VÀ NỮ QUYỀN

Title: TỪ THỰC TIỄN VĂN HỌC VIỆT NAM, GÓP THÊM MỘT TIẾNG NÓI PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀO CUỘC THẢO LUẬN QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ NHO GIÁO VÀ NỮ QUYỀNAuthors: Trần, Nho ThìnIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11518

KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI NHỮNG ĐỔI THAY QUA TƯ LIỆU ĐỊA CHÍNH (1942-1953)

Title: KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI NHỮNG ĐỔI THAY QUA TƯ LIỆU ĐỊA CHÍNH (1942-1953)Authors: Phan, Phương ThảoIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11517

TỪ THỰC TIỄN VĂN HỌC VIỆT NAM, GÓP THÊM MỘT TIẾNG NÓI PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀO CUỘC THẢO LUẬN QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ NHO GIÁO VÀ NỮ QUYỀN

Title: TỪ THỰC TIỄN VĂN HỌC VIỆT NAM, GÓP THÊM MỘT TIẾNG NÓI PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀO CUỘC THẢO LUẬN QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ NHO GIÁO VÀ NỮ QUYỀNAuthors: Trần, Nho ThìnIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11518

SINH THÁI TỘC NGƯỜI, TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CƯ DÂN LƯU VỰC SÔNG HỒNG

Title: SINH THÁI TỘC NGƯỜI, TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CƯ DÂN LƯU VỰC SÔNG HỒNGAuthors: Ngô, Đức ThịnhIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11519

ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Title: ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚIAuthors: Phạm, Thị Thương ThươngIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11521

ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Title: ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚIAuthors: Phạm, Thị Thương ThươngIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11521

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM SÒ VUA PLEUROTUS ERYNGII (DC. EX FR.) QUEL.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11099

Title: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM SÒ VUA PLEUROTUS ERYNGII (DC. EX FR.) QUEL.Authors: Vi Minh Thuận
Nguyễn Thị Bích Thùy
Trịnh Tam KiệtKeywords: Pleurotus (Fr.) P. Kumm;Antromycopsis;Nấm ăn;khả năng thích nghi biên độ nhiệt rộngIssue Date: 2010

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CỦA CÁC LOÀI NẤM HƯƠNG LENTINULA EDODES Ở SAPA, LENTINULA CF. LATERITIA Ở LANGBIANG, ĐÀ LẠT VÀ LENTINULA SP. MỚI TÌM THẤY Ở CÁT TIÊN, VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11153

Title: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CỦA CÁC LOÀI NẤM HƯƠNG LENTINULA EDODES Ở SAPA, LENTINULA CF. LATERITIA Ở LANGBIANG, ĐÀ LẠT VÀ LENTINULA SP. MỚI TÌM THẤY Ở CÁT TIÊN, VIỆT NAMAuthors: Lê Xuân Thám
Nguyễn Lê Quốc Hùng
Trương Thị Hồng
Hoàng Thị Hoan
Phạm Ngọc Dương
Trương Bình Nguyên
Đào Thị Lương

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC NINGNANMYCIN - MỘT LOẠI KHÁNG SINH DÙNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ XẠ KHUẨN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11160

Title: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC NINGNANMYCIN - MỘT LOẠI KHÁNG SINH DÙNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ XẠ KHUẨNAuthors: Hoàng Văn Vinh
Nguyễn Mạnh Hùng
Dương Văn HợpKeywords: Ningnanmycin;nucleoside cytosine - peptide - based;Streptomyces noursei var . xichangensis;4- amoniac amide-L-wire amide -4- deoxy-β-D glucopyranosiduronic amideIssue Date: 2010

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG TRÊN CÂY PHẢ HỆ CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ RONG SỤN KAPPAPHICUS ALVAREZII

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11161

Title: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG TRÊN CÂY PHẢ HỆ CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ RONG SỤN KAPPAPHICUS ALVAREZIIAuthors: Đào Thị Lương
Hà Thị Hằng
Trần Thị Lệ Quyên
Dương Văn HợpKeywords: Định tên vi khuẩn;Quan hệ phát sinh chủng loại;rRNA 5S, 16S, 23SIssue Date: 2010

Microorganisms in yeast cakes controlling the quality and taste of traditional fermentation products

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11237

Title: Microorganisms in yeast cakes controlling the quality and taste of traditional fermentation productsAuthors: Tran Thi Le Quyen
Bui Thi Viet Ha
Dao Thi Luong
Dinh Thuy Hang
Duong Van HopKeywords: yeast cake;traditional fermentation;alcohol fermentationIssue Date: 2007-08-15

NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT ỨC CHẾ TRIPXIN (TI) VÀ KIMOTRIPXIN (KI) CỦA HẠT THANH LONG (HYLOCEREUS UNDATUS (Haw.) Britton & Rose)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11276

Title: NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT ỨC CHẾ TRIPXIN (TI) VÀ KIMOTRIPXIN (KI) CỦA HẠT THANH LONG (HYLOCEREUS UNDATUS (Haw.) Britton & Rose)Authors: Hoàng Thu Hà
Phạm Thị Trân ChâuKeywords: Cây thanh long;hạt thanh long;proteinaz;thuốc chữa bệnhIssue Date: 2007Publisher: Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ

Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11309

Title: Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)Other Titles: Investigation of proteinase inhibitors from Caesalpinia sappan L. wood and seedsAuthors: Hoàng Thu Hà
Phạm Thị Trân ChâuKeywords: C. sappan;rheumatism;proteinase inhibitorsIssue Date: 2008-10-29