Phụ lục 2 Dự án: Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung. Phần II: Hệ thống sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Title: Phụ lục 2 Dự án: Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung. Phần II: Hệ thống sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Keywords: Sạt lở;Sông;Quảng Trị;Quảng Ngãi
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24649

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings