Khảo sát ảnh hưởng của Tân thư (Trung Quốc) tới Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục : Đề tài NCKH. QX.06.19

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23293

Title: Khảo sát ảnh hưởng của Tân thư (Trung Quốc) tới Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục : Đề tài NCKH. QX.06.19
Authors: Đỗ, Thúy Nhung
Keywords: Hán Việt;Hán văn;Ngôn ngữ học;Tân thư
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10