Quản lý hội thư viện tại Đức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31278

Title: Quản lý hội thư viện tại Đức
Authors: Lison, Barbara H.
Keywords: Thư viện;Quản lý;Đức
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10