Quản lý hội thư viện tại Đức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31278

Title: Quản lý hội thư viện tại Đức
Authors: Lison, Barbara H.
Keywords: Thư viện;Quản lý;Đức
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings