Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54041

Title: Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10
Authors: Trần, Chiến Thắng
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý thị trường;Nhà chung cư
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Mỹ, Hưng Yên : Tài Chính – Ngân hàng : 60 34 02 01