Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54041

Title: Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10
Authors: Trần, Chiến Thắng
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý thị trường;Nhà chung cư
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings