Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Mỹ, Hưng Yên : Tài Chính – Ngân hàng : 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54040

Title: Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Mỹ, Hưng Yên : Tài Chính – Ngân hàng : 60 34 02 01
Authors: Phạm, Thị Kim Hường
Keywords: Thẩm định;Tín dụng;Ngân hàng NN&PTN;Yên Mỹ - Hưng Yên
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 88 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings