Huy động nguồn lực tài chính cho ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn khu di sản Mỹ Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33998

Title: Huy động nguồn lực tài chính cho ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn khu di sản Mỹ Sơn
Authors: Trịnh, Thanh Thủy
Keywords: Công nghệ cao;Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 83 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings