Quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58663

Title: Quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114
Other Titles: Management operations inclusive education of children with disabilities in preschools Hoai Duc district of Hanoi
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Giáo dục mầm non;Trẻ em khuyết tật;Chương trình hoạt động;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 106 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings