Quantum field theory of photon-Dirac fermion interacting system in graphene monolayer

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33790

itle: Quantum field theory of photon-Dirac fermion interacting system in graphene monolayer
Authors: Nguyen Bich, H.
Keywords: Dirac fermion;Electromagnetic field;Green function;Perturbation theory;Quantum field
Issue Date: 2016
Publisher: Institute of Physics Publishing

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10