Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25710

Title: Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tế
Authors: Phạm, Thùy Linh
Keywords: Bất bình đẳng giới;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Văn hóa
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10