Tổ chức quản lý và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ về đất đai tại ở Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34001

Title: Tổ chức quản lý và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ về đất đai tại ở Thái Bình
Authors: Bùi, Thị Liễu
Keywords: Lưu trữ học;Đất đai;Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 115 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diffusion behaviour of corrosive solution environments in carbon black filled modified polyethylene linings